Motdragsluckor

Viktigt att veta vid eldning med pellets och andra fasta bränslen.

Varför behövs motdragsluckor eller dragbegränsare?

Det behövs ca 1,8-2,0 m3 luft per kW brännareffekt för att fullständigt förbränna det fasta bränslet. Ex: En pelletsbrännare på 20 kW behöver ca 40 m3 luft per timme för att avge optimal effekt. Skorstenen däremot kan ”suga” 200-250 m3/timme vid kall väderlek om den är 10-12m hög och har en area på ½ sten x 1/1 sten (325 cm2).

Hela den luftmängden (200-250 m3) sugs då genom brännaren med kraftig försämrad verkningsgrad som följd. Rökgashastigheten genom pannan blir för hög liksom rökgastemperaturen och pelletsförbrukningen kan öka 40-50% (ibland ännu mer vid kraftig blåst) vid låga yttertemperaturer.

Pelletsbrännarna kräver normalt konstant undertryck i skorstenen som inte överstiger 15-20 Pa för att gå optimalt. Då stämmer förhållandet mellan primär och sekundärluft (som ställs in vid ett visst förhållande vid tillverkningen).
Detta har stor betydelse för bra förbränning med minsta möjliga störningar. Bra och fullständig förbränning – mindre underhåll! Vid eldning utan dragstabilisering varierar draget ständigt beroende på väderleksvariationer och vindanfall.

Förbränningen blir ofullständig, rökgastemperaturen för hög – pelletsförbrukningen ökar i onödan – man eldar helt enkelt för kråkorna.

Alla dessa problem slipper man undan direkt om man skaffar sig kontroll på draget redan från början!

För att kunna åstadkomma detta krävs motdragsluckor/dragbegränsare av BRA KONSTRUKTION med dokumenterad reglerförmåga (tex KW och SID)

En dragbegränsares luftkapacitet måste vara tillräckligt stor för att kunna balansera bort det undertrycket i skorstenen som överskrider 15 – 20 Pa. Därför är det ytterst viktigt att dimensionera dragbegränsaren rätt!

I ANNAT FALL LÅSER SIG DRAGBEGRÄNSAREN I ÖPPET LÄGE OCH REGLERFUNKTIONEN UTEBLIR!

Hur snabbt får man tillbaka investerade pengar vid köp av KW och SID dragbegränsare?

Normalt redan under den första eldningssäsongen, och efter detta upptäcker man plötsligt att man investerat i en sparbössa!

Top