Sid-dragbergänsare

SNAG-0075

SID DRAGBEGRÄNSARE enl.DIN 4795

  • Minskar brandrisken.
  • Sänker rökgastemperaturen.
  • Vädrar och uttorkar skorstenen.
  • Spar bränsle.
  • Håller draget konstant på inställd nivå.
  • Kostnad: 390,-

1 2 3 4 5
För inskärning i rökrör
eller inmurning
Monteras i
sotlucka Nr.2

sotlucka Nr.1
För CTC rökrör
med 52 graders vinkel
på sotlucka
För DIOM EL+VED,
PAPCA 3000
EGOR v25, osv.
För inmurning i
skorstensstock
Rostfrit
320,- 450,- 450,- 370,- 650,-
Ovanstående priser gäller adapter + lucka med artnr: 2010
Moms & frakt tillkommer
cvcd
ArtNr: 2011 2012 2013 2014 3010
Bredd 112 130 189 183 130
Höjd 112 145 154 140 190
Djup 108 122 200 122 68
Håldelning 153 175 150
6 7

 Viktigt att veta för alla ved- och pelletseldare!

Om draget överstiger för pannan rätt dragvärde (normalt mellan 10 – 25 Pa eller 1.0 – 2.5 mm vp), ökar bränsleförbrukningen våldsamt på grund av att skorstenen ”suger” mer luft än vad som går åt till förbränningen. Man eldar med andra ord för kråkorna och detta kostar pengar i onödan! Genom att använda SID dragbegränsare får man alltid rätt drag i skorstenen och därmed ekonomisk eldning med lägre bränslekostnader.

Val av storlek:

Art.nr 2010 – 2014 klarar skorstenar med höjden av c:a 6 – 7 meter och en rökkanal 13 x 26 cm.
I alla andra fall skall Art.nr 3010 användas eller återförsäljaren kontaktas för att få rätt dragbegränsare.

 

Top