Bakgrundsinformation

Allmänt om drag i skorsten och eldstad

I en skorsten blir det ett undertryck för att varm luft strävar uppåt, hur mycket undertrycket blir beror på en lång rad faktorer. Undertrycket ökar med höjden på skorstenen och rökgastemperatur.

De flesta panntillverkare rekommenderar ett undertryck från 15 till 30 Pascal =1,5–3.0 mm vp.

Det behövs ca 1,8-2,0 m3 luft per kW brännareffekt för att fullständigt förbränna det fasta bränslet.

Sommartid: temperaturskillnaden gör att draget minskar förbränningen försämras.

Införsel av kall luft, s.k. tjuvdrag, genom otäta sotluckor, sprickbildningar eller skiljevägsfel innebär därför alltid betydande dragförsämringar på grund av avkylning och en ökad belastning.

Vid drift påverkas undertrycket dessutom av rökkanalens och eldstadens utförande av ex sidodragningar, vinklingar och långa smala kanaler ex insatsrör.

Moderna pannor med hög verkningsgrad, strävar efter att förlänga rökgasernas uppehållstid
i eldstaden och konvektionsdel så att maximal värmeavgivning hinner ske.
därför är konvektionsytorna stora och rökgashastigheten låg. Det naturliga draget försämras.

För att kunna elda måste det finnas en förmåga att suga ut röken ur eldstaden. därför är det ju självklart nödvändigt med ett bra undertryck i eldstaden.

OBS: Vid dessa förhållande som beskrivits ovan är en rökgasfläkt ett måste för att uppnå en riktig förbrännig.

Vintertid: temperaturskillnaden gör att draget ökar betydligt, detta gör att hastigheten genom pannan ökar vilket medför att pannan inte hinner ta till vara värmen i rökgaserna (elda för kråkorna är följden)

Vid eldning av pellets och låga rökgastemperaturer är risken stor för kondens-skador i skorsten.

OBS: Vid dessa förhållande som beskrivits ovan är en dragbegränsare ett måste för att uppnå en riktig förbränning samt undvika kondens-skador.

För att hålla en jämn förbränning i eldstaden sommar och vinter är montering av en rökgasfläkt samt en dragbegränsare en energibesparing
Med andra ord en mycket ekonomisk investering.

Klicka här för att hämta/se vanliga frågor som PDF